Vöröskereszt

„A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt a Magyar Vöröskereszt szervezeti egységeinél fejti ki tevékenységét, mindemellett országosifjúsági hálózatként működik, melyet a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt vezető testületei szabályoznak a Magyar Vöröskereszt vezető testületeinek egyetértésével. A hálózat elemeit az alapszervezetek, csoportok, klubok, a területi, a megyei/fővárosi ifjúsági tanácsok és a MIVK Elnökség alkotják, melyek a területi, a megyei/fővárosi vezetőségek és az Országos Vezetőség mellett működnek. Feladatuk az ifjúsági tevékenységek koordinálása, irányítása, szakmai segítségnyújtás, az információáramlás biztosítása.”
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 2001-ben indította el bázisiskola programját. Iskolánk a már élő hagyományainak megfelelően nagyon korán bekapcsolódott ebbe a tevékenységbe. Ez azt jelenti, hogy tanulóink például szabadidejükben elsősegélynyújtást tanulnak, vagy azt, hogy iskolánk szellemiségéből adódóan természetessé válik számukra az, hogy olyan tevékenységeket is folytassanak, aminek mások számára nagy haszna van, ugyanakkor nem jár érte különösebb „jutalom”. Tanulói létszámunk több mint 20%-a olyan önkéntes, aki a közös célok érdekében tagsági díj fizetését is vállalja. Ugyanakkor programjainkon való részvétel nem kötött a tagsághoz.
 
2016.11.14. Kürthy Viktor
 

20223/2023- as tanév beszámoló

2022.05.08.

1828.05.08-án született J. Henri Dunant. A Vöröskereszt alapítójának születésnapjára emlékeztek iskolánk „aktivistái”.

2021-es beszámoló

2021. szeptember

Országos Elsősegélynyújtó Verseny

2017-es beszámoló