Bemutatkozás

Iskolánkat, jelenlegi nevén a Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskolát 1903-ban alapította és építtette a falu akkori vezetése. A festői környezetben fekvő épület kivitelezéséhez külön adót vetettek ki a lakosságra. Így az első pillanattól természetes volt, hogy az iskola mindenkié, amit védeni, óvni, fejleszteni kell, és felelősséget kell érte vállalni. A háborúk után újjáépítették, az iskolabezárási hullámok idején nem engedték elveszni, a körülményekhez és a lehetőségekhez képest mindig fejlesztették, tudva, hogy az iskola a falu megmaradásának, fejlődésének is a záloga. Ezt a hagyományt örököltük, és ezt próbáljuk továbbvinni a XXI. században is.

Tanulóink száma folyamatosan növekszik. Iskolánk népszerű a környező településeken élők körében is.

Iskolai életünk színes. Hagyományainkat ápoljuk, de nyitottak vagyunk az újdonságokra is.

Szeptember végén, a DÖK napjának keretében tartjuk az iskolai akadályversenyünket. Az Aradi vértanúk emléknapja, az október 23-i ünnepi megemlékezés,  a Mikulás-nap és az Iskolai Karácsony mind szép hagyományőrző programunk, ugyanúgy, mint a januári Petőfi-napok, a Farsang, vagy a március 15-i ünnepség, és osztályonként az Anyák napja, a nemzeti összetartozás napjának ünneplése, majd a 8. osztályosok ballagása, tanévzáróval.

Petőfi ifjúkori szerelmének, Csáfordi Tóth Rózának a sírját a mindenkori 5. osztály ápolja. A helyi templomrom és környéke kedvelt helye az osztályfőnöki óráknak, és a természetben megtartható óráknak.  Iskolánk Vöröskeresztes bázisiskola. Időjárás függvényében a tanulók, amikor csak lehet, a szabadban, zöld övezetben tartózkodnak tanórán vagy tanórán kívüli időben.  A tehetséggondozást tanulmányi versenyekre való felkészítés keretében, illetve szakkörökön biztosítjuk. A délutánt gyermekeink 2/3-a az iskolában tölti.

A www.csabdi.eu oldalon az iskolának van egy külön archívuma, ahol egészen a kezdeti évekig visszamenőleg találunk dokumentumokat.
Pedagógiai programunk és munkatervünk tükrözik törekvéseinket, miszerint az alapvető emberi értékeket, illetve a fenntarthatóság és a környezettudatosság elvét szem előtt tartva minél több lehetőséget szeretnénk adni a nálunk cseperedő gyermekeknek, hogy saját magukat, a másik embert, a környezetet, az egészséges életet és a közösséget tisztelő, elfogadó és mindezek érdekében cselekedni képes felnőttekké váljanak.