Öko-tervek - Csabdi Iskola

/Goethe/

Csabdi Petőfi Sándor

Általános Iskola

Csabdi Petőfi Sándor
Általános Iskola
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak.”
Tartalomhoz ugrás

Öko-tervek

ÖKO program
 
 CSABDI PETŐFI SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
 
Ökoiskolai munkaterve 2018-2019 tanévre
 
 
Hagyományos és folyamatos feladatok:
 
·   Tanulók életkori sajátosságainak megfelelő környezettudatos életmód, környezetünket, lakóhelyünket védő-óvó magatartási normák kialakítása
 
Felelős: pedagógusok
 
·         Tanulók bevonása a környezetük, osztálytermek tisztántartásába, szépítésébe
 
Felelős: pedagógusok
 
·         DÖK Tisztasági- és energiatakarékossági ellenőrzés működtetése
 
Felelős: Ökoiskolai munkacsoport DÖK bevonásával
 
·         Jó kapcsolat kiépítése szülőkkel, volt tanítványokkal, helyi civil szervezetekkel, önkormányzattal
 
Felelős: iskola dolgozói
 
·         Szelektív hulladékgyűjtők helyes használata
 
Felelős: pedagógusok
 
·         Szelektív hulladékok elszállításának biztosítása
 
Felelős: Intézményvezető
 
·         Iskolaudvar gondozása
 
Felelős: ökoiskolai munkacsoport
 
·         Zöld jeles napok méltó megünneplése
 
Felelős: pedagógusok
 
·         Felkészülés a témahetek zavartalan, tartalmas lebonyolítására
 
Felelős: programvezetők
 
·         Felkészülés a hagyományápolás jegyében tartandó ünnepségek tartalmas lebonyolítására
 
Felelős: osztályfőnökök
 
·         Aktuális pályázatok sikeres lebonyolítása, új pályázati lehetőség felkutatása
 
Felelős: intézményvezető
 
·         Ökoiskolai munkacsoport megbeszélések
 
Felelős: ökoiskolai munkacsoport
 
·   Kirándulások szervezése, lebonyolítása természetvédelmi területre, túrák, erdei séták megfigyelésekkel
 
·         Nyári táborok szervezése, lebonyolítása, utómunkálatok
 
Felelős: táborszervezők
 
·         Iskola honlapján az Ökoiskola menüpont alatti tartalmak aktualizálása
 
Felelős: Ökoiskolai munkacsoport
 
·         Ökofaliújság aktualizálása
 
Felelős: Ökoiskolai munkacsoport
 
 
Ökoiskola programterv havi lebontásban
 
Szeptember:
 
·         Ökoiskola munkacsoport megújítása
 
·         Összevont szülői értekezlet, SZMK választása
 
·         Munkaterv elkészítése
 
·         Öko-faliújság létrehozása
 
·         Tisztasági- és energiatakarékossági ellenőrzés beindítása f: ökoiskolai munkacsoport
 
·         Iskolaudvar gondozása f: ökoiskolai munkacsoport
 
·         Túra a családok bevonásával f.: Fekete Erzsébet, Kisvári Gyula
 
·         Takarítási világnap szeptember 22 – szemétszedés, f: ökoiskolai munkacsoport
 
·         hagyományápolás: Akadályverseny szeptember 28. – DÖK napja
 
Október
 
·         Öko munkacsoport megbeszélése
 
·         Öko-faliújság aktualizálása f: ökoiskolai munkacsoport
 
·         Udvargondozás f: ökoiskolai munkacsoport
 
·         Túra a családok bevonásával f: Fekete Erzsébet, Kisvári Gyula
 
·         hagyományápolás: Aradi vértanúk emléknapja 2018. október 5. (péntek) f: 5.o.osztályfőnök
 
·        hagyományápolás: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére: október 19. 8 óra, (községi október 23.) f:Kürthy Viktor
 
·         pályaorientációs nap

 
November:
 
·         Öko munkacsoport megbeszélése
 
·         Egészségnevelési napok f: ökoiskolai munkacsoport
 
·         Túra a családok bevonásával f: Fekete Erzsébet, Kisvári Gyula
 
 
December
 
·         Ökoiskolai munkacsoport megbeszélése
 
·         hagyományápolás: Mikulás ünnepély DÖK bevonásával
 
·         hagyományápolás: Lucázás f: Südi Istvánné Pató Zsuzsa
 
·         hagyományápolás: Iskolai karácsony
 
Január
 
·         Ökoiskolai munkacsoport megbeszélése
 
·         hagyományápolás: Petőfi-nap, Iskolaavató ünnepség f.: intézmény vezetősége
 
·         Túra a családok bevonásával f: Fekete Erzsébet, Kisvári Gyula
 
 
Február:
 
·       hagyományápolás: Farsang február 16., különdíj az újrahasznosított anyagokból készült         jelmezeknek f: DÖK
·         Túra a családok bevonásával f: Fekete Erzsébet, Kisvári Gyula
 
 
Március:
 
·         Ökoiskolai munkacsoport megbeszélése
 
·        hagyományápolás: Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc évfordulójának megünneplése:           2018. március 14. 8 óra (falu: március 15.) f: Tóth Anett, 4.o.
 
·         A víz világnapja f: ökoiskolai munkacsoport
 
·         Iskolakert tavaszi munkálatai f: ökoiskolai munkacsoport
 
·         Gólyanap, találkozás a leendő első osztályosokkal és öregdiákokkal: március 30. (szombat)
 
·         Túra a családok bevonásával f: Fekete Erzsébet, Kisvári Gyula
 
 
Április:
 
·         Ökoiskolai munkacsoport megbeszélése
 
·         A Föld napja megemlékezés
 
·         Fenntarthatóság és környezettudatosság témahete, március 18-22, f: Nagyné Kiss Katalin
 
Május:
 
·         Ökoiskolai munkacsoport megbeszélése
 
·         hagyományápolás: anyáknapi műsorok f: osztályfőnökök
 
·         területi elsősegélynyújtó verseny, előtte házi verseny f: Kürthy Viktor
·         Családi nap, gyermeknap: környezetvédelmi, ÖKO-programok, kerékpáros verseny,     sportversenyek a szülők, családtagok bevonásával: 2018. május 26. (szombat).
·         Túra a családok bevonásával f: Fekete Erzsébet, Kisvári Gyula
 
·         Osztálykirándulások f:osztályfőnökök
 
 
Június:
 
·         hagyományápolás: A nemzeti összetartozás napjának megünneplése: 2019. június 4. (kedd) f: Történelem szakos pedagógus, 8. osztály
 
·         DÖK Tisztasági- és energiatakarékossági ellenőrzés értékelése
 
·         Nyári táborok szervezése, lebonyolítása
 
·         Öko munkacsoport éves munkájának értékelése
 

Vissza a tartalomhoz