Bemutatkozás - Csabdi Iskola

/Goethe/

Csabdi Petőfi Sándor

Általános Iskola

Csabdi Petőfi Sándor
Általános Iskola
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak.”
Tartalomhoz ugrás

Bemutatkozás

Iskolánkat, jelenlegi nevén a Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskolát 1903-ban alapította és építtette a falu akkori vezetése. A festői környezetben fekvő épület kivitelezéséhez külön adót vetettek ki a lakosságra. Így az első pillanattól természetes volt, hogy az iskola mindenkié, amit védeni, óvni, fejleszteni kell, és felelősséget kell érte vállalni. A háborúk után újjáépítették, az iskolabezárási hullámok idején nem engedték elveszni, a körülményekhez és a lehetőségekhez képest mindig fejlesztették, tudva, hogy az iskola a falu megmaradásának, fejlődésének is a záloga. Ezt a hagyományt örököltük, és ezt próbáljuk továbbvinni a XXI. században is.

Az elmúlt 15 évben nekünk is meg kellett, meg kell vívnunk a magunk harcait ahhoz, hogy fennmaradhassunk. Gyermeklétszámunk tartósan 100 fő alá került. El akarták vinni a 7., 8. osztályunkat máshová, több mint 40 menekült gyereket fogadtunk 2 éven át, majd kistérségi társulásba léptünk, tagiskola lettünk. 2014. szeptember 1-től vagyunk ismét önálló intézmény. Tanulóink száma folyamatosan növekszik, jelenleg 156 diákunk van. Iskolánk népszerű a környező településeken élők körében is. Jelenleg legnagyobb problémánk a kevés és kicsi hely az épületekben. Infrastrukturális feltételeink a közeljövőben remélhetőleg tovább fognak javulni. Problémát okoz továbbá az országosan is megfigyelhető pedagógushiány, amit helyettesítésekkel vagyunk kénytelenek megoldani.

Iskolai életünk színes. Hagyományainkat ápoljuk, de nyitottak vagyunk az újdonságokra is.

Szeptember végén, a DÖK napjának keretében tartjuk az iskolai akadályversenyünket. Az Aradi vértanúk emléknapja, az október 23-i ünnepi megemlékezés, az Adventi kézműveskedés, a Mikulás-nap, majd a Luca-napi vásár, és az Iskolai Karácsony mind szép hagyományőrző programunk, ugyanúgy, mint a januári Petőfi-napok, a Farsang, vagy a március 15-i ünnepség, és osztályonként az Anyák napja, a nemzeti összetartozás napjának ünneplése, majd a 8-osok ballagása, tanévzáróval.

A "ZÖLD" hagyományokat is örököltük. Az iskola környezetének rendben tartása, szépítése a gyerekek, a szülők bevonásával, az egészségneveléssel, környezetvédelemmel kapcsolatos programok szervezése, a táborok, családi napok, sportrendezvények, a különböző pályázatokon való részvétel mind-mind nagy múlttal rendelkezik iskolánk életében. Novemberben Egészségnevelési napokat tartunk védőnői előadásokkal, egészséges életmódra nevelő foglalkozásokkal. Márciusban a szomszédos helyi Óvodával együttműködve Gólyanapot, találkozást szervezünk a leendő első osztályosokkal. Idén először tartunk fenntarthatósági és környezettudatossági témahetet. Petőfi ifjúkori szerelmének, Csáfordi Tóth Rózának a sírját a mindenkori 5. osztály ápolja. A helyi templomrom és környéke kedvelt helye az osztályfőnöki óráknak, és a természetben megtartható óráknak. Májusban Családi napot tartunk gyermeknap alkalmából, és már évek óta otthont nyújtunk a területi elsősegélynyújtó versenynek. Iskolánk Vöröskeresztes bázisiskola. Időjárás függvényében a tanulók, amikor csak lehet, a szabadban, zöld övezetben tartózkodnak tanórán vagy tanórán kívüli időben. Május végétől az osztályok kirándulni járnak, legtöbbször szabadtéri programokra. A tehetséggondozást szavaló- és más tanulmányi versenyekre való felkészítés keretében, illetve szakkörökön biztosítjuk. A délutánt gyermekeink 2/3-a az iskolában tölti. A tanév folyamán több olyan hétvégi programot szervezünk, amelyekre hívjuk és várjuk a családokat: hétvégi túrák az egész tanév folyamán 2-3 hetente; egy őszi és egy tavaszi nagy túra autóbuszos szervezéssel; őszi és tavaszi iskolaszépítés. Az adódó lehetőségek szerint szervezünk színház- és múzeumlátogatásokat. Minden évben szervezünk nyári túratábort, és egy napközis tábort. Lehetőség szerint idén is megpróbálunk egy Erzsébet-tábort a családokat, dolgozó szülőket is segítve ezzel.

Egyik-másik terület egy-egy rövidebb időre talán háttérbe szorult, de igyekszünk minden téren a hagyományok szerint, ugyanakkor az új lehetőségeket is megragadva minél többet nyújtani gyerekeinknek, és erről megfelelő tájékoztatást is nyújtani. Partnereink ebben a KLIK, az Önkormányzat, a faluban működő civil és sportszervezetek és természetesen a szülők. 2015-től az iskola alapítványa, a Csabdi Iskoláért Alapítványa jelentősen tudja támogatni törekvéseinket és fejlődésünket. Közös ügyünk az iskola - Csabdi néven egy nagyon aktív facebook csoportot működtetünk, ahol a gyerekek, a pedagógusok és a szülők is dokumentálhatják, megjelentethetik az iskolai élettel kapcsolatos írásaikat, képeiket, és interaktív módon alakíthatják a jövőt. A www.csabdi.eu oldalon az iskolának van egy külön archívuma, ahol egészen a kezdeti évekig visszamenőleg találunk dokumentumokat.
Pedagógiai programunk és munkatervünk tükrözik törekvéseinket, miszerint az alapvető emberi értékeket, illetve a fenntarthatóság és a környezettudatosság elvét szem előtt tartva minél több lehetőséget szeretnénk adni a nálunk cseperedő gyermekeknek, hogy saját magukat, a másik embert, a környezetet, az egészséges életet és a közösséget tisztelő, elfogadó és mindezek érdekében cselekedni képes felnőttekké váljanak.

Vissza a tartalomhoz